• 2
 • 1

Partnerzy

 • auxilium med
 • bsk koronowo
 • ekoinstall
 • ekoterma
 • fe3
 • kcfu
 • kij
 • kompleksbud
 • koronowo
 • logo Ekoterma-1
 • matbike
 • mgok
 • mgosir
 • romet
 • rożen stopka
 • sponsorzy1
 • tazbirowo

Stowarzyszenie Rowerowe Koronowo zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym na rajd rowerowy! 

Spotykamy się 1 czerwca W DNIU DZIECKA
O 13:00 startujemy sprzed hali MGOSiR
Trasa 5 km
Zakończenie na placu MGOKU, gdzie na dzieci będą czekały kolejne atrakcjeREGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO DLA DZIECI
Rajd organizowany jest w ramach projektu „Rowerowy Rajd na Dzień Dziecka” dotowanego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań zleconych przez Gminę Koronowo.

Rajd jest jednym z punktów programu „Integracyjnego Dnia Dziecka” przygotowanego wspólnie
z MGOK Koronowo. Ideą rajdu jest promocja bezpiecznej jazdy na rowerach oraz popularyzacja aktywnej formy rekreacji.

I. Organizator: Stowarzyszenie Rowerowe Koronowo

II. Cel rajdu:
1. Wzrost zainteresowania aktywnością rowerową wśród mieszkańców Gminy Koronowo.
2. Zwiększenie promocji bezpiecznej formy aktywności rowerowej na terenie Gminy Koronowo
3. Zwiększenie oferty imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Koronowo poprzez organizację wydarzeń w zakresie aktywności rowerowej .

III. Termin:
1. Rajd odbędzie się 01.06.2019 r. /sobota

IV. Trasa i przebieg rajdu:
1. Trasa rajdu długości 5 km przebiega ulicami Koronowa.
2. Start rajdu o godz. 13:00 ul. Wąskotorowa 4, Koronowo przy hali MGOSiR
2. Czas przejazdu ok. 1 godz., tempem spacerowym
3. Meta: ul. Szosa Kotomierska (teren MGOK)

V. Zgłoszenia:
1. Zapisy uczestników odbędą się w dniu rajdu od godziny 12.00, ul. Wąskotorowa Koronowo przy hali MGOSiR.
2. Uczestnik zobowiązany jest wpisać się na listę startową z podaniem danych wymaganych w formularzu zgłoszeniowym, oświadczając tym samym zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych w bazie danych organizatora w związku z organizacją wyścigu.
3. Uczestnictwo w rajdzie jest nieodpłatne.

VI. Warunki uczestnictwa
1. Wpisanie się na listę uczestnictwa.
2. Dzieci mogą wziąć udział w rajdzie tylko pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów.
3. Zalecane jest posiadanie kasku rowerowego oraz kamizelki odblaskowej.
4. Organizatorzy rajdu nie biorą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników rajdu osobą trzecim i na odwrót.

VII. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do:
1.Przestrzegania regulaminu rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom kierownictwa rajdu.
2. Posiadanie niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach.
3. Posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Poruszania się zgodnie z zasadami ruchu drogowego.
5. Zachowania charakteru rekreacyjnego rajdu i nieorganizowania współzawodnictwa sportowego, w tym wyścigów.
6. Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Należy organizować je poza jezdnią na parkingu, łące lub polanie.
7. Nieprzestrzeganie regulaminu rajdu powoduje wykluczenie z rajdu.

VIII. Świadczenia organizator
1. Zabezpieczenie medyczna,
2. Zabezpieczenie techniczne
3. Ubezpieczenie NNW.

IX. Postanowienia końcowe:
1. Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków
w relacjach z przebiegu rajdu zamieszczonych na stronach internetowych Organizatora.
2. Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do uzasadnionych zmian dotyczących przebiegu planowanej trasy.
4. Organizatorzy rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.
5. W dzień rajdu na mecie będzie możliwość oznakowania roweru przez policję i wpisania go do rejestru.
6. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. W sprawach spornych decyzja organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

 

 

WSPOMÓŻ NASZE STOWARZYSZENIE
PRZEKAZUJĄC 1% PODATKU